Longyearbyen Hundeklubb

Svalbard

 

 

Firbeint felleskap i trygge omgivelser

Utvidelse av byhundegården

 

 

 

Longyearbyen hundeklubb (LHK) ønsker at flere skal få oppleve gleden ved hundekjøring, hundetrening, agility, bruk av hund og de fine naturopplevelsene hunder er med på å gi, og har i 2014 utvidet og utbedret den eksisterende hundegården. Den fullførte utbyggingen vil gi hundeiere i hele byen mulighet til å lufte hund i trygge omgivelser og samtidig gi flere muligheten til å drive med hundekjøring som friluftsaktivitet.

 

Alle hundeeiere i Longyearbyen som blir medlem av Longyearbyen hundeklubb, er velkomne til å bruke den nye løpegården for byhunder som ligger i den østligste delen. Det er viktig at byhundeierne er svært oppmerksomme på hundespann som starter ut fra hundegården, og motsatt, da det ved oppstart er veldig vanskelig å ha fullstendig kontroll på hundespannene. Husk også å plukke opp all skit fra fellesarealene.

Hundeklubben har nå 63 bur til utleie og kan huse opptil 120 polarhunder. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret.

For mer informasjon om medlemskap og burleie, send en e-post til:

styret [at] longyearbyenhundeklubb.no 

 

 

 

LHKs hundegård19. desember 2014. Den nye delen med LED-belysning til høyre og klubbhuset til venstre (foto: Margit Dyrland)

 

 

Utbyggingsprosjektet

 

Utvidelse av hundegården har vært sak på agendaen for LHKs styre i flere år. I 2009 ble formålsgrensa for hundegården utvidet i retning Isdammen i forbindelse med fastsettelse av ny arealplan. Dette var etter innspill fra hundeklubben. Området er i dag myr og ligger i direkte forlengelse av dagens hundegård.

 


Høsten 2011 bevilget Longyearbyen lokalstyres korkpengefond 90.000,- til klubben, hvor ca 50.000,- ble øremerket kostnader i forbindelse med utbyggingen (gebyrer for fradeling av tomt, søknadsgebyrer osv). Rammetillatelse for utbygging ble innvilget fra Lokalstyret i januar 2012. Tillatelsen varer i tre år. Samme år ble tomten fradelt og festeavtale inngått med SNSK. I september 2013 ble det innvilget igangsettingstillatelse fra Longyearbyen lokalstyre. Arkitekt og hundeklubbmedlem Ingvild Sæbu Vatn har tegnet planene for utbyggingen.

 

 

 

Perspektiv fra vest som viser eksisterende og ny del av hundegården. Den nye delen er markert med gule pæler (tegning: Ingvild Sæbu Vatn).

 

Prosjektet består av en utvidelse av dagens hundegård med 58 meter i retning Isdammen. Det totale utbyggingsprosjektet inkluderer to løpegårder og inntil 19 nye bur. Den ene løpegården er forbeholdt hundeeiere med hunder som ikke bor i hundegården (både «vanlig» byhunder og polarhunder som bor i private hjem), mens den andre vil brukes av hunder som bor i de nye burene, og den østlige delen av eksisterende hundegård (Svea-rekka og Sibir-rekka).

I november 2013 ble LHK tildelt 200.000,- fra korkpengefondet til utbygging. Dette gjorde det mulig å sette i gang utbyggingsplanene. I samarbeid med LNS Spitsbergen (LNSS) ble det satt opp en utbyggingsplan som optimalt utnytter de midlene klubben har til rådighet. Første trinn består av pæling, oppsett av nederste rad netting, etablering av avkjørsel, nedlegging av duk og oppfylling av masse langs yttergjerdet og der hvor det skal bygges bur.

I januar besluttet styret i hundeklubben å bestille arbeidet med pæling og massetilkjørsel fra LNSS.. Pæleplassering ble markert og pæler som klubben har fått sponset fra LNSS, ble tilpasset på dugnad. LNSS boret hull til pæler og i løpet av januar ble 36 pæler satt opp. Brukt flettverksnetting fra flyplassen ble satt opp på dugnad og ved hjelp av innleid assistanse fra LNSS.  

I februar la LNSS ned dreneringsrør og laget avkjørsel til den østligste delen. Det ble også lagt duk som vil fungere som masseskiller og hindre at massene forsvinner ned i myra, og masseoppfylling av tomta startet i henhold til avtalen mellom LNSS og klubben.

 

 

LNSS jobber på hundegårdstomta 8. mars 2014. Dette arbeidet ble finansiert av LLs korkpengefond (foto: M. Dyrland)

 

I februar 2014 sendte LHK søknad til Svalbard Miljøvernfond og i april fikk klubben beskjed om at prosjektet var bevilget 400.000 kroner. Dette var fantastisk for hundemiljøet i Longyearbyen og gjorde at prosjektet ble nær fullfinansiert.

I juni var LNSS ferdige med å klargjøre tomta til den nye hundegården og i juli startet byggearbeidene. Takket være intensiv dugnadsinnsats fra både medlemmer og ikke-medlemmer gjennom sommeren og høsten, kunne de første hundene flytte inn i begynnelsen av oktober. Det ble lagt ned nærmere 800 timer på byggearbeidene, pluss mange hundre timer på planlegging og oppfølging av prosjektet. I november ble andre høyde netting satt opp og i desember installerte JM Hansen LED-belysning i den nye delen.

Det trengs fortsatt litt masseoppfylling, grøfting og nedlegging av rør, og dette vil gjøres til sommeren. Takket være et tilskudd på 100.000,- fra Longyearbyen lokalstyres korkpengefond høsten 2014, vil klubben kunne gjennomføre dette til sommeren, fortsette med ombygging og innredning av klubbhuset, og ikke minst gjøre reparasjoner på den gamle delen som er over 20 år gammel og trenger vedlikehold og utskifting av netting.

Prosjektgruppa vil takke ALLE som har stilt opp på dugnad i 2014, uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet på så kort tid! Ekstra takk også til: Ingvild Sæbu Vatn, Helen Sundstrøm,Tom A. Mortensen, og Elise Strømseng som har gitt uvurderlig hjelp med planlegging og søknadsskriving.

 

Hilsen LHKs prosjektgruppe: Linda M. Vassdal, Troels Ørsted Yttredal og Margit Dyrland

 

Hundegården nesten ferdig, slutten av september 2014 (foto: Troels Ø. Yttredal)

 

 

 

 

 

Utbyggingsprosjekt

 

Om byhundegården »

Plan hundegård 1:200

Galleri

Sluttrapport SMF prosjekt 14-53

 

 

Partner & Sponsor »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til:

- Svalbards miljøvernfond for pengestøtte
- Longyearbyen lokalstyres korkpengefond for pengestøtte
- LNS Spitsbergen for materialer, masse, for lån av stillas og rabatterte priser på arbeid
- Henningsen transport & guiding for netting og bruk av hjullaster
- Store Norske for armeringsmatter
- Avinor/LNS for gammel flyplassnetting
- Sjøhaug byggservice for rabatterte priser på materialer og snekkerhjelp
- Reistad Consult for pengestøtte
- Apotek 1 Spitsbergen for pengestøtte
- Coop Svalbard for pengestøtte
- Margit Dyrland for pengestøtte
- Werner Jørgensen for lån av henger
- Svalbard Snøscooterutleie for lån av hjullasterhenger
- Monica Votvik for materialer
- Kyrre Fledsberg for lån av verktøy
- Anne Nyheim for lån av stige
- Longyearbyen skole TIP for produksjon av dørslåer

- JM Hansen for rabatterte priser

- Ingvild Sæbu Vatn/LPO for tegning av byhundegård og ansvarlig søker

 


Og ikke minst, alle frivillige som har lagt ned en stor dugnadsinnsats i prosjektet!

 

Copyright © 2011 . Longyearbyen Hundeklubb