Hjem

Årsmøte: onsdag 21.2.18 kl 1900 på Sysselmannskontoret. Se innkalling her med vedlegg på intranett

 

Forslag til endringer av vedtekter og/eller saker må sendes til styret@longyearbyenhundeklubb.no

 

og ikke glem Hilmar Nøis Trail 24. Februar og Bolterdalen Rundt (klikk her) 25. Februar

Årsmøte

Copyright 2011 © Longyearbyen Hundeklubb