Hundegården

Byhundegården

Alle hundeeiere i Longyearbyen som blir medlem av Longyearbyen hundeklubb, er velkomne til å bruke den nye løpegården for byhunder som ligger i den østligste delen. Det er viktig at byhundeierne er svært oppmerksomme på hundespann som starter ut fra hundegården, og motsatt, da det ved oppstart er veldig vanskelig å ha fullstendig kontroll på hundespannene. Husk også å plukke opp all skit fra fellesarealene.

Fôrbua

Bur og fellesområder

Buroversikt

Medlemskap

Det finnes 2 typer medlemskap:

  • Enkeltmedlem – leier bur i hundegården eller benytter byhundegården.
  • Familiemedlem – noen som har samme adresse som et enkeltmedlem.

Alle klubbens medlemmer har tilgang på følgende medlemsfordeler:

Vi gjør oppmerksom på at ved familiemedlemskap så har familien kun en stemme i årsmøtet. Utover dette har familiemedlemmer stort sett samme medlemsfordeler som enkeltmedlem, bortsett fra at medlemskapet kun gir tilgang på 2 ekstra bur (totalt kan familiemedlemskap da gi 6 bur).

For å bli medlem må du registrere deg på forsiden, og betale kontigent for den medlemskategori du skal være. Ønsker du å endre ditt medlemskap må du sende en e-post til styret@longyearbyenhundeklubb.no med beskrivelse av endringene.